Akademija za jezik, govor i tekst (skraćeno Akademija d.o.o.) jezični je i prevoditeljski centar koji svoje visoko kvalitetne jezične programe temelji na jezičnim potrebama individualnih klijenata, a u skladu s Europskom jezičnom mapom.

Akademiju čini vrstan tim profesora, stručnjaka i prevoditelja koji:

  • prate nove trendove u podučavanju i prevođenju jezika
  • stvaraju ciljane programe krojene prema potrebama klijenata
  • odabiru i kreiraju materijale koji u cijelosti prate jezične programe
  • iskazuju fleksibilnost pristupu i inovativnost u metodi podučavanja jezika (PLTM)
  • mjere konkretne uspjehe polaznika u primjeni stečenih znanja i daju povratnu informaciju
  • ostvaruju visoku jezičnu kvalitetu tekstualnih i usmenih prijevoda

VIZIJA
Vodeća institucija za područja intenzivnog jezičnog usavršavanja, unaprijeđenje kvalitete pisanog teksta i govora.

MISIJA
Cjeloviti jezični programi krojeni prema potrebama polaznika, fleskibilnost i primjena suvremenih rješenja u podučavanju i prevođenju.

VRIJEDNOSTI
Suvremenost Fleksibilnost Cjelovitost Primjenjivost

 
     
 
Copyright 2009 © Akademija d.o.o. Sva prava zadržana